Misyon

Ülkemizde ilk olarak Ege Üniversitesi tarafından başlatılan ve  20 yıldır düzenli olarak yapılan İktisat Öğrencileri Kongresi emsal alınmış, kapsamı genişletilerek bu alandaki en büyük kongre olma özelliğini taşımaktadır.

Genç Ekonomistler Kulübü tarafından yürütülen kongre, aynı zamanda marka patentli bir çalışmadır. Organizasyonun ulusal bir marka olması amacıyla kulüp yönetimi tarafından kendi imkanları ile 10 yıllığına marka patenti alınmıştır. Özellikle kongrenin yıllar boyunca devamlılığının sağlanabilmesi ve akademik faaliyetler ile defalarca başarı kazandırmış kulübün aktif olarak çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla kongre “Genç Ekonomistler” adıyla yapılmaktadır. Ayrıca kongrede lisans ve lisansüstü öğrencilerin de katılabilmekte ve bu özellikleri nedeniyle sosyal bilimler (İ.İ.B.F. ana bilim dalları) alanında ki en kapsamlı çalışmadır.

Bu kapsamda 2018 yılında ilki düzenlenen kongrede; 64 bildiri ile katılan toplam 86 katılımcı ve 78 şehir dışı dinleyici ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerinde katılımı ile toplamda (kayıt bilgileri alınan) 563 katılımcıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kongre akademi ve iş dünyasının da iç içe olmasını hedefleyerek; sunumlarda iş insanlarının da değerlendirmelerine yer vermiştir. Bu noktada 17 iş insanının da katılımı sağlanmış ve interaktif bir oturum yaratılmıştır. Ayrıca Dr. Yaşar Erdinç, Mert Yılmaz, Beste Naz Köksal, Prof.Dr. Metin Sarfati, Prof.Dr.Derya Güler Aydın ve Prof.Dr. Yaşar Uysal davetli konuşmacı olarak kongrede yer almıştır.

2019 yılında 2.si düzenlenen kongrede; 56 bildiri ile katılan toplam 88 katılımcı ve 96 şehir dışı dinleyici ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerinde katılımı ile toplamda (kayıt bilgileri alınan) 604 katılımcıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kongre de 12 iş insanının da katılımı ile iş dünyası da etkin rolünü devam ettirmiştir. Ayrıca Prof.Dr.Veysel Ulusoy ve  Doç.Dr. Erhan İşcan davetli konuşmacı olarak kongrede yer almıştır.

2020 yılında 3.sü düzenlenen kongrede; 117 özet bildiriden 83 tanesi kabul edilmiş ve 56 tam metin gelmiştir. Pandemi nedeniyle tarihi ertelenen kongrede ise 25 tam metin katılım sağlamış ve Zoom/YouTube üzerinden canlı yayınlanacak şekilde çevrimiçi olarak yapılmıştır. Bu yayınlar da canlı olarak 1318 kişi (canlı yayın sürecindeki en yüksek sayı) tarafından takip edilmiştir. Ayrıca Prof.Dr.Hasan Kazdağlı, Dr.Öğr.Ü. Caner Özdurak ve Beste Naz Süllü davetli konuşmacı olarak kongrede yer almıştır.

2021 yılında 4.sü düzenlenen kongrede; 118 özet bildiriden 68 tanesi kabul edilmiş ve 27 tam metin gelmiştir. Kongre kapsamında bilimsel bir bayram şenliği olması amacıyla 19 Mayıs 2021 tarihinde 20 Bilim Kurulu üyesi akademisyen ile 5 özel temada panel formatında oturumlar gerçekleştirilmiştir. Kongrede 32 farklı katılımcı tarafından 27 bildiri 7 ayrı oturumda sunulmuştır. Kongremiz pandemi nedeni ile 3 gün boyunca Zoom/YouTube üzerinden çevrimiçi olarak canlı yayınlanmıştır.  Bu yayınlar da canlı olarak 5181 kişi (canlı yayın izleyici) tarafından takip edilmiştir. Ayrıca Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Doç. Dr. Evren Çelik Wiltse, Dr. Mahfi Eğilmez ve Dr. Atilla Yeşilada  davetli konuşmacı olarak yer almıştır.

Kongre tanıtım dosyasına erişmek için tıklayınız.

 

Yürütme Kurulu