Dersler

7. Uluslararası Genç Ekonomistler® Kongresi‘nin katılımcılar için daha verimli geçmesi ve nitelikli bir yarışma için isteğe bağlı dersler gösterilecektir. Dersler ile ilgili temel içerikleri aşağıdaki bölümlerden takip edebilirsiniz. Katılımcıların genel donanımlarına göre içeriğini güncelleyebilecektir.  

A. Dersin İçeriği

 • Ders 1 | LaTeX’in Temelleri ve Doküman Yapısı: Sınıflar, Başlık Sayfası, Bölümler ve Numaralandırma
 • Ders 2 | Biçimlendirme Komutları: Cümle ve Paragraf Biçimlendirme, Listeler, Dipnot ve Başlıklar, Çoklu Sütunlar ve Tablolar
 • Ders 3 | Matematiksel Formüller: Matematik Modu ve Bileşenleri, Teorem, Önerme vb. Ortamlar, Semboller
 • Ders 4 | İçindekiler, Kaynaklar ve Dizin Oluşturma: İçindekiler Sayfası, Kaynakların Yazımı ve Atıf Kullanımı, Dizin Oluşturma, BibTeX ile Kaynaklar Dizini Oluşturma
 • Ders 5 | Portfolyo : Makale Oluşturma

B. Dersin Süresi

 • 5 Gün / 3 Saat / Toplam 15 Saat

C. Dersin Tarihi

 • Ders 1 | 26 Şubat 2024 – Pazartesi / 17:00
 • Ders 2 | 27 Şubat 2024 – Salı / 17:00
 • Ders 3 | 28 Şubat 2024 – Çarşamba / 17:00
 • Ders 4 | 29 Şubat 2024 – Perşembe / 17:00
 • Ders 5 | 1 Mart 2024 – Cuma / 17:00

D. Eğitim Dili / Öğretim Sistemi

 • Türkçe & İngilizce / Çevrimdışı  

E. Önerilen Kaynaklar

 • Tobias Oetiker, The Not So Short Introduction to LATEX2, A Simplified Introduction to LaTeX,2016
 • Murat Donduran, İktisatçılar için LATEX, Ders Notu, 2014
 • Dilip Datta,LATEX in 24 Hours: A Practical Guide for Scientific Writing,Springer, (2016)

A. Dersin İçeriği

 • Ders 1 | Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar, Araştırma problemi ve araştırma soruları
 • Ders 2 | Yöntem: Nitel ve nicel araştırmaların özellikleri, Örneklem/katılımcı belirlenmesi, veri toplama araçları, Verilerin analizi, geçerlik ve güvenirliği
 • Ders 3 | Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri
 • Ders 4 | Araştırmaların Raporlaştırılması
 • Ders 5 | Bilimsel etik

B. Dersin Süresi

 • 5 Gün / 2 Saat / Toplam 10 Saat

C. Dersin Tarihi

 • Ders 1 | 26 Şubat 2024 – Pazartesi / 20:00
 • Ders 2 | 27 Şubat 2024 – Salı / 20:00
 • Ders 3 | 28 Şubat 2024 – Çarşamba / 20:00
 • Ders 4 | 29 Şubat 2024 – Perşembe / 20:00
 • Ders 5 | 1 Mart 2024 – Cuma / 20:00

D. Eğitim Dili / Öğretim Sistemi

 • Türkçe & İngilizce / Çevrimdışı  

E. Önerilen Kaynaklar

 • Coşkun, R. Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Güncellenmiş 9. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Seyidoğlu, Halil (2016). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 11. Baskı, İstanbul: Güzem.
 • Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2012). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 5. Basım
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Zikmund, W.G. (2003). Business research methods. 7. Basım. Thomson (South Western) Publications

A. Dersin İçeriği

 • Ders 1 | Birim Kök Kavramı ve Rassal Yürüyüş, Katıksız Rassal Yürüyüş, Sabitli Rassal Yürüyüş, Sabitli ve Trendli Rassal Yürüyüş
 • Ders 2 | Birim kök Testleri DF/ADF Testi, Phillps & Perron Testi KPSS Testi, DF-GLS Testi, Yapısal Kırılma Altında Birim Kök Testleri
 • Ders 3 | Eşbütünleşme Kavramı, Hata Düzeltme Modeli (ECM), Uyarlanma Katsayısı, Engle Granger Eşbütünleşme Testi, Yapısal Kırılma Altında Eşbütünleşme Testi, Eşbütünleşme Uygulamaları
 • Ders 4 | Otoregresyon (AR), Hareketli Ortalama (MA) ve ARMA Modelleri, Box-Jenkins ARIMA Modellemesi
 • Ders 5 | VAR Modelleri, Etki Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırma, Granger Nedensellik Testi

B. Dersin Süresi

 • 5 Gün / 3 Saat / Toplam 15 Saat

C. Dersin Tarihi

 • Ders 1 | 4 Mart 2024 – Pazartesi / 17:00
 • Ders 2 | 5 Mart 2024 – Salı / 17:00
 • Ders 3 | 6 Mart 2024 – Çarşamba / 17:00
 • Ders 4 | 7 Mart 2024 – Perşembe / 17:00
 • Ders 5 | 8 Mart 2024 – Cuma / 17:00

D. Eğitim Dili / Öğretim Sistemi

 • Türkçe & İngilizce / Çevrimdışı

E. Önerilen Kaynaklar

 • Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004.
 • Franses, P.H., ve Dick van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Univ. Press, 2000.
 • Franses, P.H., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Camb.Uni.Press, 1998.
 • Hamilton, J., Time Series Analysis, Princeton Uni. Press, 2020.
 • Patterson, K., Introduction to Econometrics, A Time series Approach, 2001.
 • Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010.

A. Dersin İçeriği

 • Ders 1 | Panel Veriye Giriş, Statik Homojen Veri Modelleri, Karşılaştırmaları ve Varsayımlardan Sapmaların Test Edilmesi
 • Ders 2 | Zamana Göre Değişmeyen Değişkenleri İçeren Statik Homojen Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri
 • Ders 3 | Dinamik Homojen Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
 • Ders 4 | Heterojen Panel Veri Modelleri, Homojen Panel Veri Modelleri ile Karşılaştırılması, Heterojen Panel Veri Modellerinin Tahmin Yöntemleri
 • Ders 5 | Yatay Kesit Bağımlılığı ve Test Edilmesi, Yatay Kesit Bağımlılığı Durumunda Tahmin Yöntemleri
 • Ders 6 | Panel Birim Kök Testleri
 • Ders 7 | Panel Eşbütünleşme Testleri
 • Ders 8 | Panel Nedensellik Testleri

B. Dersin Süresi

 • 8 Gün / 3 Saat / Toplam 24 Saat

C. Dersin Tarihi

 • Ders 1 | 25 Mart 2024 – Pazartesi / 17:00
 • Ders 2 | 26 Mart 2024 – Salı / 17:00
 • Ders 3 | 27 Mart 2024 – Çarşamba / 17:00
 • Ders 4 | 28 Mart 2024 – Perşembe / 17:00
 • Ders 5 | 29 Mart 2024 – Cuma / 17:00
 • Ders 6 | 30 Mart 2024 – Cumartesi / 17:00
 • Ders 7 | 31 Mart 2024 – Pazar / 17:00
 • Ders 8 | 1 Nisan 2024 – Pazartesi / 17:00

D. Eğitim Dili / Öğretim Sistemi

 • Türkçe & İngilizce / Çevrimdışı

E. Önerilen Kaynaklar

 • Arellano, Manuel., 2004, “Panel Data Econometrics” (1st Ed.), Oxford University Press
 • Asteriou D., &; Hall S., 2021, “Applied Econometrics” (4th Ed.), Bloomsbury Publishing.
 • Baltagi B. H., 2013, “Econometric Analysis of Panel Data” (5th Ed.), Chichester: John Wiley&Sons.
 • Biørn, Erik., 2016, “Econometrics of Panel Data: Methods and Applications” (1st Ed.),Oxford Academic.
 • Hsiao, Cheng., 2014, “Analysis of Panel Data” (3rd Edition), Cambridge University Press, New York.
 • Wooldridge J. M., 2011, “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data” (2nd Ed.), Cambridge, MIT Press.