Örnek Özet Metin

Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bazı OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri İncelemesi

Ahmet ÖRNEK

ÖZET

2.Dünya savaşı sonrası devletlerin birbirine üstünlük sağlama çabaları beşeri sermaye ilkesi ile  nitelikli bireyleri yetiştirmek üzerine değişmiştir. Özelliklede 1980’lerde içsel büyüme modellerinin popülerlik kazanmasıyla, ekonomilerini daha da güçlendirmek için araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermişlerdir. Bu ülkelerin temel hedefleri de ekonomik büyümelerini sürdürülebilir kılmaktır. Bunun içinde ellerindeki kaynakları doğru ve verimli kullanmaları gerekmektedir.

Yapılan literatür taramaları da ekonomik verimliliğin artmasının teknoloji ile sağlanabildiği ve ülkelerinde bu gelişmişlik düzeylerine erişebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeleri gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada da özellikle teknoloji çağı olan 1990 ile 2015 yılları arasında bazı OECD ülkelerinin büyüme ilişkileri panel veri kullanılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Ar-Ge Harcamaları , Büyüme , Beşeri Sermaye

Jel Sınıflandırması : O15 , O30 , O32