Bildiri Çağrısı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
4. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
Sürdürülebilirlik ve  Kitlesel Çözüm  
ULUSLARARASI BİLDİRİ ÇAĞRISI
19 – 21  Mayıs 2021

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 19-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, “Sürdürülebilirlik ve  Kitlesel Çözüm”   teması ile düzenlenecektir.

Bugünü tartışarak geleceğin inşa edildiği bilim dünyasında fırsat ve tehlikelerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle beşeri sermayenin en büyük kaynak olduğu düşünüldüğünde genç araştırmacılar geleceği tasarlamaya teşvik edilmelidir. Dolayısıyla ilgili tema çerçevesinde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik dönüşümlerin yaratacağı unsurlar incelenmelidir. ” Bu bağlamda 4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenler için program şu şekildedir:

Açıklama

Son Gönderim Tarihi

Duyuru Tarihi

Özet Bildiri

21 Mart 2021

 

Kabul Edilen Bildiri

 

26 Mart 2021

Tam Metin Bildiri

2 Mayıs 2021

 

Kongre Programı

 

10 Mayıs 2021

 

  Alt Başlıklar

Kongrede katılımcılar tüm jel sınıflandırmalarında bildiri hazırlayabilirler. İlgili sınıflandırmalar içerisinde önerilen ve çalışma beklenen alt dallar aşağıdaki gibidir.

 1. Genel Ekonomi ve Öğretim
 2. İktisadi Düşünceler Tarihi, Metodolojisi ve Heterodoks Yaklaşımlar
 3. Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
 4. Mikroekonomi
 5. Makroekonomi ve Parasal Ekonomi
 6. Uluslararası Ekonomi
 7. Finansal Ekonomi
 8. Kamu Ekonomisi
 9. Sağlık, Eğitim ve Refah
 10. Emek ve Demografik Ekonomi
 11. Hukuk ve Ekonomi
 12. Endüstriyel Organizasyon
 13. İşletme ve İşletme Ekonomisi, Pazarlama
 14. İktisat Tarihi
 15. Ekonomik Gelişme, İnovasyon, Teknolojik Değişim ve Büyüme
 16. Ekonomik Sistemler
 17. Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi; Çevre ve Ekolojik Ekonomi
 18. Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Emlak ve Ulaştırma Ekonomisi
 19. Diğer Özel Konular

Katılım Koşulları

Katılım koşulları ve ilgili statüler aşağıdaki gibidir.

 1. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler.
 2. Ayrıca mezun durumunda olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden sadece 2019 – 2020 eğitim ve öğretim döneminde mezun olanlar (2020 – 2021 eğitim ve öğretim dönemini mezun öğrenci olarak geçiren) kongrede bildiri sunabilirler.
 3. Daha fazla ve farklı alanda çalışmaya özendirmek amacıyla bir katılımcı en fazla 2 bildiri de yazar olarak yer alabilir. Buna ek olarak da bir çalışma en fazla 2 yazardan oluşabilir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri, http://kongregeko.org/dokuman/ornek-ozet-metni/da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerde en fazla 3 jel kod ve anahtar kelime bildiriyi tanımlamalıdır. Bildiri özetlerini https://forms.gle/JMjypzut42JzsCfD6  adresine istenen şablonda ulaştırılması gerekmektedir. Özet şablon ve yazım kurallarına  http://www.kongregeko.org adresinden erişebilirsiniz.

Tam Metin

Tam metin bildiriler, http://www.kongregeko.org da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 25 sayfa olmalıdır. Tam metin şablonuna http://www.kongregeko.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak  maksimum 20 dakikadır. Bildirilerin tam metni CD’ye basılacak ve tüm katılımcılara verilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Bildiri sunumları ZOOM platformu üzerinde YouTube canlı yayınında çevrimiçi oturumlarda yapılacaktır.

KONGRE ÖDÜLLERİ VE DETAYLARI

Kongrede bu doğrultuda 7 bildiri ödüllendirilecektir. Değerlendirme kapsamında, kongre ve özel başlık altında 2 kategori, bu kategorilerde toplam 4 ayrı grup oluşturulacaktır. Bu gruplar; altın (1.), gümüş (2-3.) ve bronz (4,5-6.) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Dr. Yaşar Erdinç anısına da “Finans” dalında en iyi 1 bildiri ödüllendirilecektir. Ödül alan çalışmalar kongre kitabı olarak bastırılacaktır.

Bu çalışmaların puanlamasında iki ağırlık vardır. Bunlar çalışmanın tam metninin ve bildiri sahiplerinin yapacağı sunumunun puanlarının toplanması ile hesaplanacaktır. Sunum değerlendirmesinde ise kongrenin hedefleri neticesiyle oturum başkanı ve oturum konuğu olan iş insanlarının puanlamaları dahil edilecektir.

Kongrede şeffaflık ilkesinin sağlanması adına puanlamalar açık olarak ilan edilmektedir. Bu ağırlıklandırma 100 puan üzerinde yapılmaktadır ve örnek olarak aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Çalışma

Değerlendirme

Puan

Ağırlık

Genel Puan

Tam Metin

Bilim Kurulu Üyesi

80

0.70

56

Sunum

Oturum Başkanı

70

0.15

10.5

Davetli İş İnsanı

60

0.15

9

TOPLAM

75.5

Şeffaflık ilkesi gereği; eğer davetli iş insanları sunumlarda yer almaz ise oturum başkanının puanı  0.30 ile çarpılarak değerlendirilecektir. Aynı ilke gereğince; eğer bilim kurulu üyesi ilgili çalışmayı zamanında değerlendirmez ise düzenleme kurulu çalışmayı değerlendirecektir.

Kongrede verilecek ödüllerin listesine ve duyurulara  http://www.kongregeko.org ‘dan ulaşabilirsiniz.

Bizi Takip Edin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?