Özet Değerlendirme

Değerli Katılımcılar,

19 – 21 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi, bu sene “Sürdürülebilirlik ve Kitlesel Çözüm” teması ile bildiri çağrısına çıkmıştır. Bu kapsamda 21 Mart 2021 itibariyle tamamlanmış olan özet metin başvuruları, Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda ismi belirtilen çalışmalar/araştırmacılar kongreye kabul edilmiştir.

İlgili çalışmalar,

1. Teknolojik Gelişme ve Kalkınma: Türkiye Örneği

 •  Pınar DÜNDAR, Elif DEMİR – Pamukkale Üniversitesi

2. Yerli ve Yabancı İştiraklerin Teknolojik Gelişmeler Sonrası Türev Ürün Seçimleri

 • Ercan FEN, Elif DEMİR – Pamukkale Üniversitesi

3. Yapay Zeka Tabanlı Üretim Modeli: Türkiye Örneği

 • Simge ÖZDEMİR – Pamukkale Üniversitesi

4. 1990’dan Günümüze Türkiye’nin Ekonomik Krizlerdeki Maliye Politikası Etkinliği ve Politika Sürdürülebilirliği

 • Anıl Can TOKDEMİR – Akdeniz Üniversitesi

5. Ülke İmajının Üniversite Öğrencileri Aşı Tercihi Üzerindeki Etkisi

 • Buket ÖZCEYLAN – Pamukkale Üniversitesi

6. Cloud Computing For Green Businesses and Sustainability

 • Mohammad HASSAS – Pamukkale Üniversitesi

7. Türkiye’de Kripto Para Özelinde Yatırımcı Davranışlarının Rasyonelliğinin İncelenmesi

 • Ebrar YILMAZ – Pamukkale Üniversitesi

8. Türkiye ve Güney Kore Ekonomik Büyümesinin Sofistike Sektörler Üzerine Test Edilmesi: Ar-Ge ve Tarımın GSYİH İçerisindeki Payının Zaman Serilerinde VAR Modeli Analizi (1960-2019)

 • Selen Serenay SİLVAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

9. İthalat Rejimi ve Politikalarının Dönemsel Analizi: GSMH ve GSYİH İçerisindeki Payının Belirlenmesi

 • Selen Serenay SİLVAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 10. Güneş Enerjisinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

 • Neriman ŞAŞOĞLU, Perihan TABUR – Gaziantep Üniversitesi

11. Kayseri İlinde İhracatın Yapısı ve Firmaların İthalata Bağımlılığı

 • Cansu ERKEK – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

12. Covid-19 Pandemi Sürecinde Aşı Üreticisi Ülkeler ve Türkiye: Seçili Göstergelerle Bir İnceleme

 • Çağla BUCAK – Ege Üniversitesi

13. Crude Oil Price Variations and United States Aeronautical Industry an Empirical Study

 • Gülşah ALCAN – Yeditepe Üniversitesi

14. Tarım Sektöründeki Sorunların Analizi: Yozgat İli Örneği

 • Hatice ÖZYURT – Yıldız Teknik Üniversitesi

15. Covid-19 Pandemi Sürecinin İhracat Üzerindeki Etkisi: Kayseri İli Örneği

 • Mürüvet SAÇÇIOĞLU – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

16. Ekolojik İktisat Perspektifinden Büyümeme ve Sürdürülebilir Kalkınma

 • Nida AĞAOĞLU  – Mersin Üniversitesi

17. Lojistik Regresyon Analizinde Dayanıklı Tahmin Yöntemleri ile Parametre Tahmini

 • Rahime DEMİRALAY – Süleyman Demirel Üniversitesi

18. Dijitalleşme İşsizleştiriyor Mu?

 • Tevfik Can EKİNCİ – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

19. 2000 Sonrası Dış Ticaret ve Dış Ticaret Açığı ile Büyüme Modeli

 • Tevfik Can EKİNCİ – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

20. Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler

 • Kübra YEŞİLYURT – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

21. Matthew Etkisi ve Gelir Dağılımı

 • Eda GÜNGÖR  – Pamukkale Üniversitesi

22. Ekolojik Krize Karşı Döngüsel Ekonomi Temelli Eko-İnovatif Çözümler

 • Zilan YUSUFOĞLU – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

23. G7 Ülkelerinin İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye ile Karşılaştırılması

 • Berat DAĞISTANLI – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

24. Sürdürülebilirlikte Verimli İşgücü Piyasalarında Sosyal Sermayenin Rolü

 • Yağmur KOCAMAZ – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

25. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyon ve İhracatın Karşılaştırılması

 • Gülçin ADIYAMAN – Gümüşhane Üniversitesi

26. The Impact of Renewable Energy Consumption and Democracy on Carbon Emissions ın OECD Countries

 • Melike AKÇA – Yeditepe Üniversitesi

27. Covid-19 Pandemisinin Tetiklediği Tıbbi Cihaz İnovasyonu: Dünya ve Türkiye Örnekleri

 • Bilge ÇAM – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

28. Covid 19 Pandemi Süreci ile Emtia Fiyatlandırması İlişkisi: Türkiye Örneği

 • İbrahim Halil AĞAS, Güven ATAY – Gaziantep Üniversitesi / Hasan Kalyoncu Üniversitesi

29. Türkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Bölgesel Bakış

 • Nur Meral DEĞERLİ – Yıldız Teknik Üniversitesi

30. Dijitalleşme Sürecinde Yaşam Tarzları ve Ekonomi

 • Ceren ARAPASLAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

31. Covid-19 Salgını ve Türkiye Ekonomisine Etkileri

 • Sabri Kaan HALICI – Kırıkkale Üniversitesi

32. Adil Ticaretin Anahtarı: Kooperatifleşme

 • Duru ÖRTLEK, Merve ÖNDER – Dokuz Eylül Üniversitesi

33. Kalkınmanın Anahtarı: Geleceğin Meslekleriyle Örtüşen Bir Eğitim Politikası

 • Sude AYVALIOĞLU, Barış OĞUZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

34. Doğal Afetlerin Sosyolojik ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Risk Azaltma Politikaları

 • İrem ÇULGATAY, Salih KALKAN – Dumlupınar Üniversitesi /Anadolu Üniversitesi

35. Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Analizi

 • Zeynep KAFAS, Salih KALKAN – Dumlupınar Üniversitesi / Anadolu Üniversitesi

 36. Yeni Dünya: Dijital Çağ

 • Binnur FIÇICI – Anadolu Üniversitesi

37. Impact of Covid 19 on Residential Housing Prices in Turkey

 • Dolunay Gülşah ARICI – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

38. Kalkınma Palanları Temelinde Türkiye’de Kadın, Eğitim ve İstihdam

 • Aslı Ayşe KALKAN – Uşak Üniversitesi

39. Geleneksel Üretimden İnovatif Üretime Evrilen Dünya

 • Tarık YAMAN – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

40. Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Uluslararası Öğrenci Girişimciliği

 • Emre GÜRBÜZ – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

41. Konut Fiyatları ve Cinsiyet Eşitliği Endeksi: İstanbul’un 36 İlçesi Üzerine Bir Uygulama

 • Büşra ARAS – Yıldız Teknik Üniversitesi

42. Ar-Ge Firmalarının İhracat Potansiyellerini Etkileyen Faktörler: Sakarya Teknokent Ar-Ge Firmaları Örneği

 • Enes ÇAKAL – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

43. Satın Alma Yönetiminde Tedarikçi Merkezli İnovasyon

 • Duygu Okyar DEMİRKAYA – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

44. Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Özelinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

 • Sinan AZGÖRMÜŞ – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

45. Türkiye’nin Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Sürdürülebilir Kalkınma Düzeyi: Ekonometrik Bir Analiz

 • Mehmet Fatih ZENGİN – Pamukkale üniversitesi

46. Türkiye’nin İhracatının Linder Hipotezi Bağlamında Sürdürülebilirliği: Panel Veri Analizi

 • Esra ÖZCAN – Çukurova Üniversitesi

Bizi Takip Edin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?