Kongre Özet Kitapçık

Genç Ekonomistler Kulübü, “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 19-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, “Sürdürülebilirlik ve  Kitlesel Çözüm”   teması ile düzenlenecektir.

Kongre teması, “Bugünü tartışarak geleceğin inşa edildiği bilim dünyasında fırsat ve tehlikelerin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. Özellikle beşeri sermayenin en büyük kaynak olduğu düşünüldüğünde genç araştırmacılar geleceği tasarlamaya teşvik edilmelidir. Dolayısıyla ilgili tema çerçevesinde dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik dönüşümlerin yaratacağı unsurlar incelenmelidir. ”  ifadesiyle belirtilmiş ve bildiri çağrısına çıkmıştır. Bu bağlamda 26 Mart 2021 itibariyle başvuruda bulunulan 118 çalışma Düzenleme Kurulu tarafından incelenmiş,  4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 50 farklı katılımcı ile 46 çalışma tam metin gönderim hakkı kazanmıştır.

Belirlenen özet çalışmaların açıklanması sonrasında, Yürütme Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşmak amacıyla “Kongre Özet Kitapçık” hazırlanmıştır. Bu kitapçığa aşağıda belirtilen dosya üzerinden erişilebilmektedir.

Yürütme Kurulu

4. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI

 

  

Gencekonomistler

Bizi Takip Edin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?