Özet Kitapçık

Genç Ekonomistler Kulübü, “5. Uluslararası Genç Ekonomistler  Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, “Yarın”  teması ile düzenlenecektir.

Kongre teması, “Geçmişin ayak izlerini taşıyan günümüz ekonomisinin, yenilikçi bir düşünce anlayışıyla gelişim göstermesi her geçen gün daha da hız kazanmaktadır. Geleceğin umudu olan genç nesiller azim ile çaba sarf ederek değişen dünya şartlarının ses getiren araştırmacıları olacaklardır. Belirsizlikler ve hayaller ikileminde yenilikçi araştırma ruhuna sahip genç nesiller aydınlık fikirler üretmek için politika önerilerini dönüşmekte olan yarına göre yeniden inşa etmelidir. ”  ifadesiyle belirtilmiş ve bildiri çağrısına çıkmıştır. Bu bağlamda 25 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan 79 çalışma Düzenleme Kurulu tarafından incelenmiştir. 5. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde tema ve katılım koşullarına uygun, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 25 farklı katılımcı ile 27 çalışma tam metin gönderim hakkı kazanmıştır.

Belirlenen özet çalışmaların açıklanması sonrasında, Yürütme Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşmak amacıyla “Kongre Özet Kitapçık” hazırlanmıştır. Bu kitapçığa aşağıda belirtilen dosya üzerinden erişilebilmektedir.

Yürütme Kurulu

5. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER KONGRESİ ÖZET KİTAPÇIĞI