Kongre Dersleri

Kongre kapsamında özellikle pandemi dönemi içerisinde eğitim ve öğretim programlarının aksaması nedeniyle organizasyonun bir yarışma olması yanı sıra katılımcılara değer katması da amaçlanmaktadır.

Yarışmaların daha nitelikli düzeyde ilerlemesi ve tüm araştırmacıların kongre için ayırdıkları her bir zaman dilimini daha fazla verimli hale getirmek adına dersler eklenmiştir. Bu yönü ile de farklı bir yapıya sahip olan kongre sürecinde katılımcıların aktif bir öğrenim dönemi geçirmeleri gerekmektedir.

Özellikle lisans ve lisansüstü katılımcıların kongre katılımlarında ekonometrik çalışmalarında yeterliliklerinin zayıf olması sebebiyle danışmanların etkisi daha baskın olmaktadır. Bu noktada danışman gözetiminde hazırlanan bildiriler ile danışman desteği olmayan çalışmalar arasında puansal farklılıklar bulunmakta ama bu bildiri sahibi katılımcıların yeterliliklerine yansımamaktadır. Dolayısıyla kongre yönetimi ilgili soruna odaklanarak tüm katılımcıların direkt bir danışman desteğinden bağımsız olarak akademik gelişimlerine destek olmak için derslerle bu süreci yürütmeyi planlamaktadır.

Hem ekonometri tabanlı eğitimler hem de kodlamaya giriş için hazırlanan modüller ile katılımcıların eşit şartlarda yarışabilmeleri ve bu süreci de bir gelişim dönemi olarak görmeleri arzu edilmektedir. Kongre sonunda en iyi bildiriler ödüllendirilecek olsa da kaybedenin olmadığı, tüm katılımcıların harcadıkları zamandan daha fazlasını kazanacakları bir yapı geliştirilmiştir.

Bu kapsamda kongrede bildiri hazırlanması için öncelikle LaTeX üzerinden eğitimler verilecek ve uluslararası yayınlar için de genç araştırmacılara şimdiden bir yeti kazandırılması istenmektedir. İlgili dersin kodlama tabanlı olması neticesinde daha önceden eğitim almış kongre katılımcılarının yazılımlar ve kodlama gelişimlerine ciddi bir temel olduğu da görülmüştür.

Ekonometrik çalışmaların yapılmasında en sık tercih edilen ve lisans düzeyi için daha çok kabul gören bir seviye olması sebebiyle de zaman serileri analizi üzerine eğitimler yapılacaktır. Fakat lisans düzeyinde farklı seviyelerin olabileceği ve pandemi dönemi geçiren bir jenarasyon içerisinde yüksek lisanslarında olması bu dersin istatistik tabanlı şekilde başlamasına, sonrasında analizlerle yürütülmesi planlanmaktadır.

Kongrenin son dersi olarak da panel veri analizi yapılacaktır. Kapsamı ve zorluk derecesi açısından çoğunlukla yüksek lisans döneminde tercih edilen dersin; kongre sürecinde uygulamaları da belirli bir yeterliliğe sahip olunmasını gerektirmektedir. İlgili yetinin sağlanması sonrasında katılımcıların kritik bir eşiği aşarak önemli bir akademik geliştireceği düşünülmektedir.

Tüm bu süreçlerde öncelikle tüm katılımcılar için LaTeX eğitimi verilecek ve bu süreçte eş anlı olarak da zaman serileri analizi dersi yürütülecektir. Burada ekonometrik yazılımların temini için kongre herhangi bir aracılık sağlamayacak ve katılımcıların programları kendilerinin temin etmeleri gerekecektir. Fakat farklı bir uygulama olarak, panel veri analizi dersine giriş için belirli bir yetiye sahip olunduğunun gösterilmesi adına zaman serileri analizi dersinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İlgili katılımcılar kısa bir değerlendirme sınavı sonrası başarılı olan adayları panel veri analizi dersine katılımlarını sağlayacaktır. Bu sınavda başarısız olan adaylar süreci LaTeX ve zaman serileri analizi dersi ile tamamlayacaklardır.

Özet bildiri süreci sonrasında başlayacak kongre dersleri için katılım zorunlu değildir. Lakin katılım sağlayan tüm adaylar özet bildirilerini tam metine dönüştürmekle mükelleftir. Burada kongre katılımının ücretsiz olması yanı sıra eğitimlerinde ücretsiz olması noktasında katılımcıların araştırmacı kimliklerine aidiyet göstermeleri ve etik çerçevede hareket etmeleri beklenmektedir.