Katılım Koşulları ve Detaylar

Katılım Koşulları

Katılım koşulları ve ilgili statüler aşağıdaki gibidir.

 1. Aktif olarak öğrenimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencileri kongrede bildiri sunabilirler.
 2. Ayrıca mezun durumunda olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden sadece 2019 – 2020 eğitim ve öğretim döneminde mezun olanlar (2020 – 2021 eğitim ve öğretim dönemini mezun öğrenci olarak geçiren) kongrede bildiri sunabilirler.
 3. Daha fazla ve farklı alanda çalışmaya özendirmek amacıyla bir katılımcı en fazla 2 bildiri de yazar olarak yer alabilir. Buna ek olarak da bir çalışma en fazla 2 yazardan oluşabilir.

Bildiri Özetleri

Bildiri özetleri, http://kongregeko.org/dokuman/ornek-ozet-metni/da yayınlanan özet şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

Özet metni 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerde en fazla 3 jel kod ve anahtar kelime bildiriyi tanımlamalıdır. Bildiri özetlerini https://forms.gle/JMjypzut42JzsCfD6  adresine istenen şablonda ulaştırılması gerekmektedir. Özet şablon ve yazım kurallarına  http://www.kongregeko.org adresinden erişebilirsiniz.

Tam Metin

Tam metin bildiriler, http://www.kongregeko.org da yayınlanan şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır. Tam metin gönderimlerinde;

 • Bildirinin başlığı
 • Bildiri sahibi/sahiplerinin
 • adı ve soyadı,
 • üniversitesi,
 • bölümü,
 • sınıfı,
 • e-mail ve
 • telefon numaraları açık olarak belirtilmelidir.

 Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olarak maksimum 25 sayfa olmalıdır. Tam metin şablonuna http://www.kongregeko.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Her bir bildiri maksimum 2 kişi tarafından sunulabilir. Tam metni ilgili tarihler içerisinde ulaşmayan ya da sadece özet metin gönderen bildiri sahipleri kongreye katılımcı olarak katılamayacaktır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Her bir bildirinin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak  maksimum 20 dakikadır. Bildirilerin tam metni CD’ye basılacak ve tüm katılımcılara verilecektir. Kongrede yer alan bildiriler arasında değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Bildiri sunumları ZOOM platformu üzerinde YouTube canlı yayınında çevrimiçi oturumlarda yapılacaktır.

Bizi Takip Edin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?