Kabul Edilen Özet Bildiriler

Genç Ekonomistler Kulübü, “Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi”ni düzenlemeyi ve ülke çapında birçok üniversitede büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutta düzenlenecek kongre, bu yıl 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, “Yarın” teması ile düzenlenecektir.

Kongre teması, “Geçmişin ayak izlerini taşıyan günümüz ekonomisinin, yenilikçi bir düşünce anlayışıyla gelişim göstermesi her geçen gün daha da hız kazanmaktadır. Geleceğin umudu olan genç nesiller azim ile çaba sarf ederek değişen dünya şartlarının ses getiren araştırmacıları olacaklardır. Belirsizlikler ve hayaller ikileminde yenilikçi araştırma ruhuna sahip genç nesiller aydınlık fikirler üretmek için politika önerilerini dönüşmekte olan yarına göre yeniden inşa etmelidir. ” ifadesiyle belirtilmiş ve bildiri çağrısına çıkmıştır.

Bu bağlamda 25 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulan 79 çalışma Düzenleme Kurulu tarafından incelenmiştir. 5. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi’nde tema ve katılım koşullarına uygun, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 25 farklı katılımcı ile 27 çalışma tam metin gönderim hakkı kazanmıştır.

Kabul edilen çalışmalar ve araştırmacılar aşağıda tam liste olarak sunulmuştur.

1. Covid-19 Salgınının Makroekonomik Göstergelerle Finansal Piyasalara Etkisi      

 • B.Ec. / Gülay SAP, Sakarya Üniversitesi      

2. Covid-19 Pandemisinin Bireylerin Alışkanlık ve Tercihleri Üzerindeki Etkileri          

 • B.Ec.G. / Kübra YEŞİLYURT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi      

3. Küreselleşme ve Yoksulluk: MIST Ülkeleri  

 • M.Ec. / Anıl Can TOKDEMİR, Anadolu Üniversitesi

4. Kripto Paraların Değerlendirilmesi ve Portföy Çeşitlendirilmesinde Kullanılması   

 • B.Ec. / Uğur GÖÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi         

5. Döviz Kuru Öngörü Performansı için Alternatif Bir Yaklaşım: LSTM      

 • M.Ec. / Begüm ÖZKISAOĞLU, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi        

6. Gıda Eşitsizliğinin Düşük Gelirli Ülkeler Üzerinden İncelenmesi         

 • B.Ec. / Hüseyin Can KÖK, Ege Üniversitesi  

7. Kripto Paralar ve İtibari Paralar Arasındaki İlişkinin Granger Nedensellik Testi İle Analizi:Piyasa Faktörleri ve Sürdürülebilirlik

 • M.Ec. / Selen Serenay SİLVAN, Uludağ Üniversitesi         

8. Dijitalleşen Küresel Dünyada Geleceğin Meslekleri     

 • B.Ec. / Duygu YAVUZ, Dokuz Eylül Üniversitesi       

9. Finansal İstikrarsızlık Hipotezi Altında Finansal Krizler ve Uyarı Sistemleri    

 • M.L.Ec. / Gizem ÜLGÜ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi     

10. Denetimde Dijitalleşme ve Yapay Zeka   

 • B.Ec. / Pınar ASLAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi       

11. Türkiye’de Vasıtalı Vergiler ve Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamalarının Dengeli Kalkınma Stratejisi Perspektifinde Ekonometrik Analizi

 • B.Ec.G. / Eda Nur ÖZKAYNAK, Doğuş Üniversitesi

12. Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişkinin Teorik Olarak İncelenmesi: Türkiye Örneği  

 • B.I.Ec. / Uğuralp TUNÇ, Kadir Has Üniversitesi        

13. Uluslararası Ticaretin Yeni Yöneliminin Türkiye’de ki Reel Yatırımlara Etkisi: Kuşak ve Yol Girişimi Üzerinden Bir İnceleme         

 • B.Ec. / Tolga DİŞÇİ, Hacettepe Üniversitesi

14. Fosil Yakıtların Riskleri Bağlamında Gelecek İçin Bir Enerji Politikası Önerisi         

 • B.Ec. / İrem YAZICI, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • B.Ec. / Muhammet Eyüp GÖKÇEK, Dokuz Eylül Üniversitesi

15. Ekonomik Büyüme ve Karbon Salınımı İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri           

 • M.Ec. / Anıl Can TOKDEMİR, Anadolu Üniversitesi

16. Kurumsal İktisat Perspektifinden Statüko  

 • M.Ec. / Halis Berk AYDIN, Kırklareli Üniversitesi      

17. Eşitsizliğin Farklı Boyutları Bağlamında Dünyanın Geleceği    

 • B.Ec. / Sude AYVALIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi         

18. Türkiye İçin Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyümeye Etkisi         

 • M.Ec. / Begüm ÖZKISAOĞLU, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi        

19. Küresel İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkisi        

 • B.Ec. / Tuğçe BABAYİĞİT, Manisa Celal Bayar Üniversitesi         

20. Yenilik Çağı: Grossman-Helpman Modeli OECD Örneği          

 • M.Ec. / Reyhan BOZKURT, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi       

21. Türkiye’de Covid-19 Süreci: Belirsizlik ve Risk Artışının Kripto Para Piyasaları ve Karar Alıcılar Üzerine Etkisinin Talep Yönlü Analizi          

 • M.Ec. / Selen Serenay SİLVAN, Uludağ Üniversitesi         

22. Küresel Gıda Sektöründe Bir İnovasyon Olarak Olanaksız Yiyecekler          

 • B.Ec. / Gizem ARSEVEN, Dokuz Eylül Üniversitesi   

23. Dış Ticaret Teorilerinin Günümüzdeki Uygulamaları: Covid-19 Üzerine İnceleme

 • M.Ec. / Harun ŞİMŞEK, Mersin Üniversitesi   

24. Yeni Ekonomik Yapıya Geçiş Sürecinde Türkiye’nin Teknolojiye Uyumu     

 • M.Ec. / Yağız BİRİNCİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi    

25. Pandemik Süreçte Çağdaş Dijital Sanat ve Kullanımı   

 • B.Art / Mehmet Akif ÖZDAL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   

26. Okun Yasası’na Modern Yaklaşım: Türkiye Örneği

 • B.Ec. / Ilgın Deniz DELİDUMAN, Pamukkale Üniversitesi

27. Türkiye’de E-Ticaret Üzerinden Perakende Mal ve Hizmet Alım Sıklığının İBBS-1’e Göre Karşılaştırılması: Hanehalkı İçin Çok Durumlu Logit Model Analizi

 • B.Ec. / Deniz BOZDAĞ, Harran Üniversitesi

Kabul edilen bildiri sahipleri için 5 Mart 2022 tarihinde davet mektupları gönderilerek, 6 Mart 2022 itibariyle resmi bilgilendirme toplantısı yapılacak ve tam metin hazırlık süreci başlamış olacaktır. Kongreye kabul edilen bildirilerin yer aldığı özet kitapçığı da 11 Mart 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yürütme Kurulu